Vse datoteke na tem serverju so last podjetja Hypex d.o.o.,Lesce.Datoteke se lahko uporabljajo izključno kot knjižnični elementi za potrebe konstrukcije pri vgradnji elementov iz teh knjižnic. Vsaka uporaba v drugačne namene se lahko smatra kot kršitev avtorskih pravic in je lahko pravno preganjana. Vsebina tega serverja kot tudi vsebina posamezne datoteke se lahko spremeni brez predhodne najave. Skrbnik vsebine tega serverja v nobenem primeru ne odgovarja za pravilne podatke iz risb in modelov v teh datotekah.

All files on this server are properties of Hypex d.o.o.,Lesce.All files may be used just as library elements for construction needs for implementation of this library elements. Any other use of this files means violation of copyrights and can be prosecuted by law. Contents of this files can be changed without notice. Webmaster of contents on this server is not responsible in any way for drawings and models accuracy in this files.